Obnova nátěru přivaděče vodní elektrárny

Leden 26, 2021

JettyRobot úspěšně dokončil pilotní projekt přípravy na obnovu nátěru přivaděče ve vodní elektrárně Dlouhé stráně. Úkolem bylo odstranit starý nátěr a korozi a následně nanést nátěr nový. Cílem bylo: zabránit vzniku hloubkové koroze, zkrátit pravidelné roční odstávky a aplikovat moderní nátěry s dlouhou životností.

V minulosti byla obnova nátěru prováděna ručně, což však bylo pomalé, nákladné a rizikové. Předešlá metoda totiž vyžadovala přítomnost pracovníků uvnitř potrubí, čímž byla ohrožena jejich bezpečnost.

Původní nátěr a koroze byly odstraněny pomocí JettyRobot 6 a technologie vysokotlakého tryskání vodou. Nová aplikace nátěru byla provedena tlakovým bezvzduchovým stříkáním jednosložkových nátěrů.

Hodnocení zákazníka: „Robotická obnova povlaku předčila naše očekávání nejen vyšší rychlostí a výslednou kvalitou, ale především úrovní bezpečnosti, která je neporovnatelně vyšší než u původní metody.“

Výsledek:

Robotická obnova nátěru je celkově 4x rychlejší.

Adheze nátěru k povrchu je 2x vyšší než při manuální aplikaci dříve.

Práce je bezpečná, během aplikace nejsou v potrubí přítomni žádní pracovníci.

Kolik času můžeme ušetřit Vám? Kontaktujte nás na info@jettyrobot.cz nebo použijte náš kontaktní formulář.