S potěšením oznamujeme, že jsme provedli úspěšné robotické testy s novým tryskacím strojem na suchý led našeho partnera Cold Jet Aero 2 PCS 60.

Od 10. do 13. června 2019 se ve výrobním středisku Cold Jet v polských Obornikách konaly dny otevřených dveří, kde byl představen nový tryskací stroj Aero 2 PCS 60. Náš tým byl na místě po celou dobu trvání akce a představil obchodním partnerům společnosti Cold Jet JettyRobot 6 a JettyRobot S.

Během akce jsme také měli možnost otestovat funkčnost nového tryskacího stroje na suchý led PCS 60 s JettyRobot6.

Tryskací zkoušky byly prováděny ve vzdálenosti 55 m pomocí 1” hadice.

Pro účely testování byla záměrně vybrána kontaminace různých typů a různých stupňů obtížnosti. Cílem bylo otestovat účinnost nového tryskacího zařízení PCS 60 na typech znečištění, s nimiž se nejčastěji setkáváte v potrubích, jejichž čištění je také nejnáročnější.

Mezi vybrané typy kontaminace byly:

  • Mastnota z kuchyňského odtahu
  • UV lak
  • Nátěr

Výsledky testu předčily naše očekávání. Všechny typy testovaných kontaminantů byly odstraněny nejen velmi rychle, ale také přesně, během jediné rotace trysky.

Mezi hlavní výhody nových tryskacích strojů PCS 60 patří nejen schopnost upravit velikost částic suchého ledu (3 mm – 0,3 mm), ale také pokročilý systém dávkování suchého ledu a funkce přímého proudění vzduchu, která minimalizuje ztráty a zrychluje a zefektivňuje čištění, s použitím méně stlačeného vzduchu a suchého ledu.

Vzhledem k vynikajícím výsledkům testů jsme se rozhodli upravit systém JettyRobot tak, aby byl plně kompatibilní s novými stroji PCS 60, aby plně využil jejich schopností.

Testy byly prováděny v úzké spolupráci se specialisty společnosti Cold Jet, kterým bychom chtěli poděkovat.

Další informace o Aero 2 PCS 60 najdete na www.coldjet.com.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *