JettyRobot je jedinečně navržený pásový robot. Je určen k inspekci, čištění a opravám potrubí, ventilačního potrubí a průmyslových odtahů, zejména v případech, kdy je demontáž systému namáhavá nebo nemožná. JettyRobot se vycentruje v potrubí a díky své stabilitě pohybu je schopen bezpečně a efektivně používat vysokotlaké čisticí metody.

Díky rozmanitosti metod čištění, senzorů a dalších nástrojů, stejně jako různých typech pracovního prostředí, je JettyRobot vhodný pro širokou škálu průmyslových odvětví.

Novinky

Připravované akce

Podívejte se na technické parametry JettyRobot.

Potřebujete více informací?