Jsem společnost pro správu nemovitostí. Co mohu dělat se vzduchotechnickým potrubím, o které se musím starat?